Dagens velferdssamfunn med høyt forbruk og økte avfallsmengder gjør at vi må gjenbruke og gjenvinne mest mulig av ressursene våre. Råvarer har blitt en knapphet, og energibesparelsen på å gjenvinne jern og metaller fremfor å benytte nye materialer er betydelig. Økt gjenbruk av materialer gir fordeler både for miljøet og for lommeboka. 

Visjon

Bilgjenvinning AS skal sikre optimal gjenbruks- og gjenvinningsgrad i bil-demonteringsbransjen.

Verdier

MILJØBEVISSTE - vi tenker miljø i alle prosesser, fra et kjøretøy leveres inn til et av våre mottak, til materialene er gjenvunnet.

KUNNSKAPSRIKE - vi er kontinerlig oppdatert på kunnskap om gjenbruk og gjenvinning.

PROAKTIVE - vi deler vår fagkompetanse.