Motta 3000 kr i vrakpant

Leverer du et bilvrak til gjenvinning ved et godkjent bilmottak, så mottar du 3000 kr i vrakpant. Stortinget økte vrakpanten for kasserte biler fra 2500 til 3000 kroner fra og med 1. juli 2013.

Vrakpant ble innført som et tiltak for at biler ikke skal stå å ruste og skade miljøet, men heller leveres inn for gjenvinning. Leverer du bilen din til et bilmottak, så bidrar du til et bedre miljø, i tillegg til at du får vrakpant.

Fra 1. januar 2016 fikk Skatteetaten ansvaret for utbetaling av vrakpant. Tidligere var det vært Tollvesenet som har hatt dette ansvaret. For deg som leverer bilen din til vraking, vil dette ikke ha noen innvirkning. Bilopphuggeriet leverer inn vrakmeldingen for deg og tar seg av det administrative. Har du spørsmål om levering av bilvrak til bilopphuggeri, så anbefaler vi deg å ta kontakt med ditt bilmottak.

Trafikkforsikringsavgift erstatter årsavgiften

20. mars og 30. juni er historisk sett datoer som mange bileiere har et forhold til. Tidligere måtte kjøretøy vrakes innen disse datoene for å få refundert henholdsvis hele og halve årsavgiften. Denne ordningen forsvant 1. Januar 2018, og årsavgiften blir nå krevd inn av forsikringsselskapene. En fordel med dette er at du betaler kun årsavgift for de månedene du faktisk har hatt bilen. Får du for eksempel faktura fra forsikringsselskapet ditt hver måned, vil årsavgiften utgjøre en tolvtedel på hver faktura.

Har du allerede betalt for kommende måneder og vraker bilen, vil du få igjen den delen av avgiften som er for de månedene i året som er igjen.

Godkjente bilmottak

Vraking og opphugging av biler skal skje hos godkjente godkjente bilmottak eller vrakplasser. Det er skattetaten som holder orden på hvilke bilmottak som er godkjente. En godkjenning fra Skatteetaten innebærer at bilmottaket har en gyldig tillatelse fra Statsforvalteren og kan melde et kjøretøy som vraket i skattetatens datasystemer. 

Kondemnering, som vil si å erklære et kjøretøy for ubrukelig, sidestilles ikke med vraking og gir derfor ingen reduksjon i årsavgiften. 

Fra og med 2018 ble det også vrakpant på motorsykler, mopeder, lastebiler, tankbiler, trekkbiler og campingvogner. Undersøk med ditt nærmeste bilmottak om de tar imot ditt kjøretøy før du leverer det.

 

Avregistrering og avskilting av bil

Ønsker du å avregistrere et kjøretøy du har, må skiltene leveres til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Det er her kjøretøyet blir registrert som avskiltet.

Denne ordningen blir endret fra 12. september 2022. Da slipper du å innlevere skiltene på kjøretøy du bruker bare deler av året. Man registrerer kjøretøyet som avregisterert på Mine sider hos Vegvesenet, og påregistrerer det på samme sted før det skal benyttes igjen.

For å unngå å betale årsavgift påfølgende måneder, må kjøretøyets ansvarsforsikring sies opp. 

Ta kontakt med ditt nærmeste bilmottak for levering av bilvrak, og motta vrakpant på bilen!