Daglig leder

Daglig leder er Ketil Henriksen.

Styret

Styret i Bilgjenvinning er satt sammen av personer med ulik bakgrunn og kompetanse.

Styret har følgende 5 medlemmer:
Styreleder: Leif Nybø
Styremedlem: Rune Stensli
Styremedlem: Ring Tore Teigen
Styremedlem: Per J. Johannessen
Styremedlem: Bjørn Rabo
Varamedlem: Rune Larsen
Varamedlem: Jon Lille-Schulstad

Revisor: Revisjonsfirmaet Moore DA