Utsortering av råvarer

Når kjøretøyet kommer ut av fragmenteringsprosessen vil ulike operasjoner skille ut de ulike metall, plast, glass materialene som kjøretøy består av.