Den totale gjenvinningsgraden, som inkluderer ombruk, material- og energigjenvinning, endte på 98,2 prosent. Enda et stykke opp fra 2022, da gjenvinningsgraden var på 97,8 prosent.

Materialgjenvinningsgraden, det totale ombruket pluss materialgjenvinning, økte noe i 2022. I 2023 ble 88,2 prosent av vrakbilenes materialer gjenvunnet og brukt til noe nytt. Dette var 87,8 i 2022.

EU og de norske myndighetenes krav til gjenvinning av vrakbiler er henholdsvis 95 prosent total gjenvinningsgrad, og 85 prosent materialgjenvinningsgrad. Autoreturnettverket har hele tiden ligget godt over kravene.

Tallenes tale

Den totale gjenvinningsgraden, som inkluderer ombruk, material- og energigjenvinning, endte på 98,2 prosent. Enda et stykke opp fra 2022, da gjenvinningsgraden var på 97,8 prosent.  

Store mengder materialer
148 761 tonn vrakbil ble gjenvunnet i 2023. Fra disse vrakene ble det gjenvunnet blant annet ca 91 000 tonn skrapjern, jern og stål, Dette utgjør 109 350 tonn redusert CO2.

Fra høgger til moderne miljøstasjoner

Det å håndtere vrakbiler i dag, er ikke det samme som på 70-tallet. Innsamlingsapparatet har blitt mer profesjonelt opp gjennom årene. Tidligere var den kanskje preget av stor grad av frihet, mange malplasserte vrak, lite kontroll på utslipp, avrenning og farlig avfall.
I dag er biloppsamlerne (BOPer) og fragmenteringsverkene underlagt regler og forskrifter fra Klima- og miljødepartementet, EU, Statens forureningstilsyn og Statsforvalterens oppsyn.
En miljøsaneringsstasjon hos en biloppsamler i dag er nærmere et laboratorium, enn det vi tidligere tenke på som en vrakplass. Det er lenge siden de gamle høggerne forsvant.

Veldig bra tall
– Vi er svært fornøyde med disse tallene, sier direktør i Autoretur, Erik Andresen.
Våre hovedoperatører – og alle biloppsamlerne i Autoreturnettverket – viser at de fortsatt leverer til over EU og myndighetenes krav, sier Andresen.
– Når over 98 prosent av norske vrakbiler blir gjenvunnet og over 88 prosent av bilens materialer går inn i sirkulærøkonomien er dette en kjempegevinst for miljø og klima, sier Andresen.

Her finner du rapportene for alle årene