Kverning av kjøretøy

Spesialanlegg kalt fragmenteringsverk knuser bilene for å kunne gjenvinne de.