Fjerning av farlige stoffer

I alle kjøretøy er det væsker og materialer som kan skade naturen vår hvis vi er uforsiktige. Disse skal fjernes fra alle kjøretøy som leveres inn.