Innledning

Bilgjenvinning AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Bilgjenvinning AS deler ikke eller bruker ikke personopplysninger til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

Sentrale begreper

«Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og adferdshistorikk.

«Behandling av personopplysninger» innebærer alle former for håndtering av personopplysninger, som innsamling, analyse, registrering og lagring.

«Behandlingsansvarlig» er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut fra den gjeldende personopplysningsloven.

Firmainformasjon

Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Bilgjenvinning AS
Postboks 45
2051 Jessheim
Telefon: 63 97 99 20
Org.nr: 990 182 027
E-postadresse: kontakt@bilgjenvinningas.no

Formålet med personopplysningene

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å levere tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for å kunne svare på dine henvendelser, og sikre en best mulig brukeropplevelse på nettsiden vår for deg.

b) For å vise deg relevant markedsføring

Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å godkjenne tredjeparts informasjonskapsler godtar du målrettet annonsering på digitale flater som Google eller sosiale medier.

c) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene våre.

Hvilke opplysninger vi samler inn

Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger du selv gir oss

Når du benytter deg av kontaktskjema på vår nettside, må du oppgi informasjon som lagres av oss, som navn og e-postadresse.

Opplysninger som fremkommer av e-postutveksling, registreres ikke andre steder enn i mailsystemet. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av nettsidene våre

Når du bruker vår nettside, registrerer vi informasjon om hvordan du bruker den. Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

c) Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi samarbeider med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester, reklamenettverk, analyseselskaper og søkemotorer) og kan motta opplysninger om deg fra disse.

d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

Informasjonskapsler

Vi benytter en samtykkeløsning for cookies. Denne sikrer at det ikke settes cookies før du gir ditt samtykke, og om du ikke aksepterer vår bruk av cookies respekterer vi dette. All informasjon om hvilke cookies vi benytter og annen informasjon knyttet til cookies finner du om du trykker på denne linken for å gjenåpne cookiebanneret. Her kan du om ønskelig endre ditt samtykke.

Lagringstid

Vi behandler personopplysningene kun så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 3 måneder fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg.

Deling av opplysninger

Bilgjenvinning.no hverken deler, selger, overfører eller på annen måte utleverer dine personopplysninger utover det som er beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet, eller dersom vi får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Bilgjenvinning AS. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten. I tillegg vil Bilgjenvinning AS bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

Oppbevaring

Opplysningene oppbevares av Bilgjenvinning AS på vår mailserver, webserver og tredjeparts analyseverktøy. Vi oppbevarer vi ikke opplysninger utover dette.

Sikring av personopplysninger

Bilgjenvinning AS har gode rutiner for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Vi benytter ulike sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll for å hindre uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Dine rettigheter til innsyn og sletting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for firmainformasjon. For at vi skal kunne gjennomføre dette må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Endringer i personvernerklæringen

Når vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, på vår nettside eller våre sosiale medier.

Sist endret: 22. juni 2022