Velkommen til Østlandske Bilsanering AS

Østlandske Bilsanering er eid av AS Follo Truckutleie som er en familiebedrift med 31 ansatte og flere underbedrifter som har spesialisert seg på å utforme og tilpasse gjenvinningsløsninger for morselskapet og kunder. Selskapene har en totalomsetning på ca 45 mill og hovedinntekten er transport og utleie av avfallscontainere samt gjenvinning og sortering av avfall på eget område. Vårt nærområde er hele Follo, grense til og med Spydeberg / Hobøl, grense Moss samt til og med Oslo syd.

Vi er sertifisert som en fyrtårnsbedrift og er stolte av det. Les mer om sertifiseringen og hva den innebærer på Stiftelsen Miljøfyrtårn hjemmesider