Vårt fokus på god service og tjenesteytelse til våre kunder, skal gjøre Brødr. Kristiansen as Bilhoggeri til en naturlig samarbeidspartner.

Firmaet Brødrene Kristiansen AS ble etablert i 1985. Vi er 4 ansatte og er lokalisert i Sørskogbygda – 5,5 km fra Elverum sentrum. Vi mottar årlig mellom 1500 og 2000 vrakpantbiler. I tillegg til vanlige personbiler tar vi også i mot andre kjøretøytyper og landbruksmaskiner.

Bransjen har strenge krav til behandling av miljøfarlige stoffer. Alle farlige væsker som kommer under kategorien spesialavfall, blir tappet av bilene og forskriftsmessig oppbevart. Spesialavfallet blir så hentet av vår miljø-samarbeidspartner, som er godkjent mottaker av spesialavfall. Vi er medlem av NBF (Norges Biloppsamlers Forening).