Miljørapport og Miljøregnskapet for 2021 er publisert.  I 2021 ble rekordmye av bilens materialer gjenvunnet.