Miljørapport og Miljøregnskapet for 2022 er publisert.  I 2022 ble rekordmye av bilens materialer gjenvunnet.