21. mars og 30. juni har i mange år vært viktige datoer for eiere av kjøretøy. Tidligere måtte kjøretøy nemlig vrakes innen disse datoene for å få refundert henholdsvis hele og halve årsavgiften.

I 2018 ble årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift som betales sammen med ansvarsforsikringen (trafikkforsikring).

I forbindelse med omleggingen ble ansvaret for innkreving av denne avgiften lagt over på forsikringsselskapene, og det betyr at avgiften blir fordelt ut ifra den betalingsmodellen du har valgt. Du kan altså betale hver måned, hvert kvartal, hvert halvår eller helår.

I følge Trafikkforsikringsforeningen skal den nye avgiftsmodellen forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen, og samtidig gi eiere av kjøretøy mer fleksible betalingsmuligheter.

Så mye må du betale i trafikkforsikringsavgift

Reglene for trafikkforsikringsavgift gjelder for alle registrerte kjøretøy som veier mindre enn 7.500 kg. Selve avgiften beregnes ut ifra en døgnsats som ganges med antall døgn ditt kjøretøy er forsikret. Avgiften skal betales med følgende beløp (kr) pr døgn:

Trafikkforsikring satser pr døgn

(Kilde: Trafikkforsikringsforeningen)

Les mer om avgiftene her.

Vil du unngå å betale trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift må som nevnt betales for alle kjøretøy > 7.500 kg, bortsett fra avskiltede eller vrakede kjøretøy. Vil du unngå å betale trafikkforsikringsavgift, kan du velge å selge, avskilte eller vrake kjøretøyet ditt.

Leverer du et vrak til gjenvinning, mottar du 3 000 kroner for personbil, varebil, campingbil, campingvogn, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter, og 500 kroner for moped og motorsykkel. Les mer om vrakpantordningen og se satsene her!

Skal du vrake et kjøretøy? Finn ditt nærmeste bilmottak her!