Det har tidligere vært en tilskuddsordningen for eiere som ville investere i en nullutslipp varebil. Tidligere kunne varebileiere søke om et tilskudd på 13.000 kroner dersom de skifter ut sin bensin- eller dieseldrevne varebil med en nullutslippsvarebil.

Dette var en ordning som skulle være et virkemiddel for å stimulere til lavere klimagassutslipp fra varetransporten. Tilskuddet kom i tillegg til den ordinære vrakpanten på 3.000 kroner.

Denne ordningen ble lagt ned, men tilskuddet finnes ennå. Det er Enova som som bestyrer denne støtten nå og den er økt til inntil 50 000 kr!

Man kan søke om tilskudd til alle elektriske- eller hydrogendrevne varebiler med tillatt totalvekt under 4250 kg. Hybrid eller ladbar hybrid er ikke omfattet av ordningen.

Slik søker du om tilskudd til nullutslippsvarebil

Hvis du vil ha tilskudd til utslippsfri varebil er det noen steg som er viktige.

1. Be bilforhandleren din søke for deg når du bestiller bilen.
2. Bekreft søknaden på mobilen.
3. Send inn bilens registreringsnummer når du får bilen utlevert.
4. Få utbetalt støtten.

Det er selvfølgelig noen krav som skal oppfylles. Les mer om dette på Enovas side for støtte til elektrisk varebil. Det er også verdt å få med seg at man kan etter å ha kjøpt en varebil med støtte fra Enova, søke om 5 000 kroner ekstra i støtte til kjøp av lader. Les mer her.

Husk at vraking og opphugging av varebiler skal skje hos godkjente bilmottak. Du kan se en oversikt over våre godkjente bilmottak her.