1. Identitet sjekkes

Når du ankommer en bil-demonterer må du legitimere deg. Du trenger ikke eie bilen du leverer, så du kan vrake bilen på vegne av eieren, men for å ha full kontroll over bilene som leveres inn, trenger du å ha med gyldig legitimasjon.

Rune Lund og Leif NybøRune Lund, daglig leder ved Stokstad bilopphuggeri i Oslo, anbefaler alle som har biler stående å levere de til gjenvinning. Her med Leif Nybø, styreleder i Bilgjenvinning AS.

– Er vi usikre på om eier av bilen vil at bilen skal vrakes, for eksempel dersom bilen er i meget god stand, hender det vi lar bilen stå noen dager før vi vraker den, sier Rune Lund, daglig leder på Stokstad AS.

Stokstad AS tar imot alle typer kjøretøy, som personbiler og lastebiler. Fra og med 2018 ble også lastebiler innlemmet i ordningen med vrakpant.

2. Dekk, batterier og søppel fjernes (PS: husk lommeboka!) 


Etter bilen er levert og papirer godkjent, tømmes bilen for alt som ikke skal i pressa.

– Det første vi gjør er å ta ut batterier, skru av dekkene og fjerne kvikksølvbryter hvis bilen har det. Søppel må bileier ta med seg, dersom det ikke er fjernet på forhånd.

Bildekk i haug

Lund sier at de stadig vekk finner gjenglemte lommebøker og mobiltelefoner, så husk å sjekke hanskerom og luker før du forlater bilen.

3. Sanering - væsker tappes fra bilen

Fra velkomstområdet går bilen videre til sanering, der bilen blir tømt for alle væsker og kjemikalier som frostvæske, bremsevæske, bensin, diesel, oljer, girkasseoljer, spylevæske, støtdempere. Tankene punkteres for å redusere brannfare.

Sanering av biler

– Vi selger ikke bensintanker, på grunn av veldig stor brannfare. Brannfaren blir betydelig mindre om vi ikke har biler med tanker stående som kan ha rester etter bensin og diesel, påpeker Lund.

4. Deleplukk

Har bilen du leverer deler som er i god stand og kan selges videre, monteres de fra bilen. Har du behov for bildeler, er det et godt tips å kontakte en bil-demonterer nær deg. De har ofte et lager av deler de selger videre til privatpersoner.

Demontering av bil

Deretter går bilen i pressa.

5. Pressing av bilen

Biler merket med «OK» har vært gjennom sanering og deleplukk og er klare for pressa. Ferdig pressa er bilen kun en kubikkmeter stor og er nå klar for å sendes videre til fragmenteringsverk som behandler bilen slik at den kan smeltes om ved et smelteverk. Les mer om hvordan bilene gjenvinnes her!

Pressede biler

Har du en bil du ønsker å gjenvinne? Bilgjenvinning AS er et nettverk av bil-demonterere som tar miljøet på alvor. Finn ditt nærmeste bilmottak her!