Den totale gjenvinningsgraden, som inkluderer ombruk, material- og energigjenvinning, endte på 97,8 prosent. Enda et stykke opp fra 2020, da gjenvinningsgraden var på 97,6 prosent.

Materialgjenvinningsgraden, det totale ombruket pluss materialgjenvinning, holdt seg stabilt i 2021. I 2021 ble 87,8 prosent av vrakbilenes materialer gjenvunnet og brukt til noe nytt. Det samme resultatet som i 2020.

EU og de norske myndighetenes krav til gjenvinning av vrakbiler er henholdsvis 95 prosent total gjenvinningsgrad, og 85 prosent materialgjenvinningsgrad. Autoreturnettverket har hele tiden ligget godt over kravene.

Tallenes tale

Den totale gjenvinningsgraden, som inkluderer ombruk, material- og energigjenvinning, endte på 97,8 prosent. Enda et stykke opp fra 2020, da gjenvinningsgraden var på 97,6 prosent.  

Store mengder materialer
174 274 tonn vrakbil ble gjenvunnet i 2021. Fra disse vrakene ble gjenvunnet 130 044 tonn metaller.

110 056 tonn av dette var skrapjern, jern og stål, 11 105 tonn var aluminium og annet ikke-magnetisk metall.

Fra høgger til moderne miljøstasjoner

Det å håndtere vrakbiler i dag, er ikke det samme som på 70-tallet. Innsamlingsapparatet har blitt mer profesjonelt opp gjennom årene. Tidligere var den kanskje preget av stor grad av frihet, mange malplasserte vrak, lite kontroll på utslipp, avrenning og farlig avfall.
I dag er biloppsamlerne (BOPer) og fragmenteringsverkene underlagt regler og forskrifter fra Klima- og miljødepartementet, EU, Statens forureningstilsyn og Statsforvalterens oppsyn.
En miljøsaneringsstasjon hos en biloppsamler i dag er nærmere et laboratorium, enn det vi tidligere tenke på som en vrakplass. Det er lenge siden de gamle høggerne forsvant.

Veldig bra tall
– Vi er svært fornøyde med disse tallene, sier direktør i Autoretur, Erik Andresen.
Våre hovedoperatører – og alle biloppsamlerne i Autoreturnettverket – viser at de fortsatt leverer til over EU og myndighetenes krav, sier Andresen.
– Når nær 98 prosent av norske vrakbiler blir gjenvunnet og nesten 88 prosent av bilens materialer går inn i sirkulærøkonomien er dette en kjempegevinst for miljø og klima, sier Andresen.

Her finner du rapportene for 2021