Kort forklart er kondemnering et begrep forsikringsselskapene bruker om ubrukelige biler, mens vraking er et valg bileier tar, gjerne fordi bilen er for gammel og slitt for å selges videre på bruktmarkedet.

Kondemnering av kjøretøy

Hvis bilen din har vært i en ulykke, eller på annet vis har blitt så skadet at forsikringsselskapet avgjør det vil koste mer eller i nærheten av det samme som bilens takst å reparere den, kondemnerer de kjøretøyet. En kondemnert bil er altså en bil som er erklært ubrukelig av et forsikringsselskap.

Kollidert bil

Grensen for kondemnering varierer, men antall biler som totalskades etter ulykker har økt, ettersom moderne biler er bygget for å beskytte passasjerene best mulig og tåler mindre motstand ved for eksempel en kollisjon.

Tidligere kunne man som privatperson ved kondemnering velge å få en lavere forsikringssum og beholde bilen selv, med den hensikt å rette opp feilene for egen tid og regning. I dag er det forsikringsselskapet som får ansvar for å kvitte seg med bilen i kondemneringssaker, og de har sine egne prosedyrer for dette.

Du som forsikringstaker mottar en erstatningssum fra forsikringsselskapet, og samtidig overtar de eiendomsretten til bilen din. Derfor er det forsikringsselskapet som tar seg av eventuell vraking av bilen. Når dette skjer er opp til forsikringsselskapet, men de fleste kondemnerte biler blir altså vraket til slutt.

Vraking av kjøretøy

Når du har en bil som har lave muligheter for å bli solgt på bruktmarkedet, eller om du for eksempel har et gammelt vrak stående på gårdsplassen, kan du velge å vrake det. Når du benytter deg av godkjent bilmottak eller vrakplass, vil du motta 3 000,- i vrakpant (per januar 2022), som takk for at du velger å kvitte deg med bilen på en miljøvennlig måte.

Vrakbil

Det er visse vilkår som må oppfylles for å motta vrakpant, husk å sjekke om kjøretøyet du vil vrake oppfyller disse vilkårene. Om kjøretøyet ikke oppfyller vilkårene (f.eks. om du har en bil som ble avskiltet før 1977) vil bilmottaket fortsatt ta det imot, men du får ikke vrakpant fordi det ikke er den del av ordningen.

Er du usikker på om bilen din oppfyller vilkårene for vraking kan du ta kontakt med ditt lokale bilmottak. Her ser du en oversikt over hvilke kjøretøy du kan motta vrakpant for (merk at noen bil-demonterere ikke tar imot alle typer kjøretøy).

Derfor bør du vrake kjøretøyet

Det er miljømessige årsaker til at bilgjenvinning er viktig, fordi bilen din inneholder flere giftige kjemikalier som skader miljøet om de får stå og lekke fritt ut i naturen.

Godkjente billmottak fjerner disse kjemikaliene før restene av bilen blir vraket, og forsikrer seg om at kjemikaliene (som motorolje, spylervæske, bremsevæske og så videre) blir fjernet på den måten som er mest skånsom mot miljøet.

Saneringsanlegg

Vrake bilen din? Finn ditt nærmeste bilmottak her!

Har du et gammelt bilvrak stående? Les om vrakpant på bil her.